• leczenie zaburzeń depresyjnych i lękowych (zespołu lęku uogólnionego, lęku napadowego, zaburzeń somatyzacyjnych)
 • leczenie zaburzeń psychicznych związanych ze stresem
 • leczenie zaburzeń zachowania u osób upośledzonych umysłowo, w objawami otępienia
 • badania psychiatryczne osób ubiegających się o pozwolenie na broń
 • zaświadczenia o stanie zdrowia w celu złożenia wniosku do sądu o przyjęcie osoby chorej psychicznie do szpitala bez zgody, w celu złożenia wniosku do sądu o ubezwłasnowolnienie osoby chorej, w celu wydania orzeczenia o niepełnosprawności
 • nieuzasadnione osłabienie lub wzmożenie aktywności,
 • gwałtowne zmiany w życiu (choroba, śmierć bliskiej osoby), z którymi nie sposób sobie poradzić, permanentny niepokój,ciągły smutek i przygnębienie, uczucie bezradności ciągłe poczucie samotności,
 • nadwrażliwość,permanentna nerwowość,
 • dostrzeganie rzeczy i głosów, których inni nie dostrzegają,
 
 
 
 
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych
 • leczenie chorób psychicznych (schizofrenia, choroba afektywna jednobiegunowa, dwubiegunowa, otępienia, organiczne zaburzenia urojeniowe, nastroju, zaburzenia psychotyczne w przebiegu uzależnień)
 • terapia zaburzeń psychicznych u osób z orientacją heteroseksualną, homoseksualną i biseksualną
 • orzekanie o niezdolności do pracy
 • depresję,
 • zaburzenia osobowości,
 • chorobę afektywną dwubiegunową, nerwicę (zaburzenia lękowe),
 • schizofrenię,
 • uzależnienia,
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i pochodne),
 • psychozę,
 • zespół stresu pourazowego, zmiany w relacjach rodzinnych i społecznych (wycofywanie się, izolacja)
 • bóle głowy,
 • drżenie rąk,

lek.med specjalista psychiatra

Aleksandra Maj

Tarnowskie Góry

O mnie

O Mnie

USŁUGI W ZAKRESIE

kwalifikacje

olamaj3@gmail.com

Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii

w Tarnowskich Górach

 TEL +48 (32) 390 82 97

 1. pl
 2. en
 3. de

 

Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave